Avís legal

1.Dades identificatives

L’empresa titular de www.quasar.com és IBERCASSEL SL amb domicili social a C/Arquitecte Gaudí 10-16, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), amb CIF B-63.482.335 inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 36475, Foli 5, Fulla B 290711, Inscripció 2.
Correu electrònic: info@quasardp.com.

2.Contingut web

Quasar Detectable Products no es responsabilitza del contingut de cap página externa accesible a través de cap enllaç contingut en aquest web. Quasar Detectable Products no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer per part de tercers del contingut d’aquest lloc web.

3.Modificació dels continguts

Quasar DP es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar qualsevol dels continguts d’aquest lloc web així com de la configuración o el disseny del mateix sense previ avís i sebçnse asumir cap responsabilitat per aquest fet.

4.Aspectes tecnològics

Quasar Detectable Products no es responsabilitza de cap problema tècnic extern a la nostra empresa derivat del mal ús de les tecnologíes de la información per parts de tercers o de qualsevol fallada en un equip que es produeixi durant la conexión a Internet. Tampoc assumim cap responsabilitat per posibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a causa d’errors o defectes en la información quan aquesta provingui de fonts externes a la nostra empresa.

5.Tractament de les dades de l’usuari

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, QUASAR DETECTABLE PRODUCTS, informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de IBERCASSEL SL La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. QUASAR DP garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, QUASAR DP garanteix que tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada venuda ni cedida a tercers sense el consentiment exprés del client. Els clients de QUASAR DP podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-lo per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@quasar.com.

6.COOKIES

Quasar DP utilitza Cookies.