Els bolígrafs detectables Quasar estan destinats principalment, per ser usats en la indústria alimentària. Estan compostos per una carcassa de plàstic detectable per detectors de metalls i / o equips de RX i una mina de metall.

El bolígraf Quasar és la nova generació de bolígrafs altament detectables, ergonòmics i amb una escriptura d’alta qualitat.

ELIJE EL COLOR

Cos del bolígraf (Carcassa)

  • Polsador: mecanisme d’obertura (retràctil).
  • Clip: mecanisme de subjecció a la butxaca amb orifici per inserir anella per cadena.
  • Zona de subjecció (Textura Antilliscant).
  • Puntera: extrem inferior de la canya.

Mina

  • Càrrega: contenidor metàl·lic de la tinta (Recanviable, ús o pressuritzat).
  • Bola Giratòria: es carrega amb la tinta i proporciona un traç fluid sobre el paper.
  • Tinta: no soluble en aigua. Resistent durant llarg període de temps a l’interior del contenidor. Assecat instantani en escriure gràcies al contacte amb l’aire. Disponible en diferents colors i composició.
  • Les mines utilitzades en els bolígrafs Quasar han estat seleccionades entre els millors fabricants del mercat per oferir a l’usuari les màximes garanties de qualitat.
  • La tinta del bolígraf detectable Quasar compleix amb la norma FDA.
  • La bola de carbur de tungstè regula el flux de tinta per aconseguir un resultat fluid i homogeni.

Reciclable

A Quasar Detectable Products estem compromesos amb el medi ambient. Per això els nostres bolígrafs detectables són reciclables.

Divisible

Els bolígrafs detectables Quasar han estat fabricats perquè tinguin el menor nombre de parts divisibles i han estat dissenyats perquè cadascuna de les peces de la carcassa i els components siguin detectables tant si estan sencers com si es tracta d’un tros desprès.
 

 

Altament metaldetectable

El plàstic de la carcassa està compost d’un polímer amb additius especials, altament metall-detectable. Aquest compost és de color blau per facilitar la seva visibilitat en productes alimentaris. La barreja de compostos es reparteix de forma homogènia garantint l’òptima detecció.
 

Detectable per Equips RX

Tots els nostres bolígrafs són detectats pels equips de RX. Però per a aquells que necessiten un control màxim de seguretat en els seus processos de control de qualitat, fabriquem versions especials d’alta visibilitat per a equips de RX.
 
 
 
 

normativaA Quasar Detectable Products som conscients dels controls sanitaris i de qualitat a què estan sotmeses les empreses del sector alimentari.

Per això els nostres productes compleixen amb les normatives i estàndards més rigorosos.
 
 
 

 

Normativa que compleixen tots els nostres productes

Plàstic de conformitat a normativa per al contacte amb aliments a la Comunitat Europea regulada pel Reglament CE n.1935/2004, que abroga la Directiva 89/109/CEE i estableix els principis generals per als materials destinats a entrar en contacte amb productes alimentaris . En particular, pel que fa als materials de plàstic, el Reglament de referència és Reg (UE) n º 10/2011, modificat i esmenat porReg. (UE) N º 321/2011 i per Reg (CE) N. º 1282/2011, que va derogar Dir 2002/72/CE. i també amb Normativa FDA (Food and Drug Administration dels EUA) per al contacte amb aliments als EUA Disposa a més dels segells de qualitat NSF / ANSI Std 51 i NSF / ANSI estàndard. 61 (National Sanitation Foundation – Food Equipment Materials) estàndard és especialment aplicable als materials i recobriments utilitzats en la fabricació dels objectes destinats al contacte amb aliments, ja siguin sòlids o líquids. Els nostres productes permeten aplicar la metodologia APPCC (HACCP en anglès), Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control que la indústria alimentària utilitza com a sistema preventiu per garantir la seguretat del producte.